Plan B vs Toucher

Plan B vs LIVe

Bombe H vs Soeurs Volantes

Grand V vs Garnotte

Rayon X vs Légende

Bombe H vs Caresse

Jour J vs Passe Partout

Rayon X vs Gaulois

Grand V vs MI6

Plan B vs Quidam